Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, yıl genelinde 264,2 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde, dış ticarette 608 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 229,4 milyar dolar açık, yurt dışı yatırımlar ve döviz girdilerinde 129,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde 15,2 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,5 oldu.